@article{Dudek:2020,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Sumienie naukowe i kryzys niezależności uczonych",
  journal = "Rocznik Lubuski : Edukacja jako przestrzeń zmian",
  volume  = "t. 46",
  number  = "cz. 1",
  pages   = "203--218",
  year    = "2020",
}