@article{Grydz:2020,
  author  = "Ł. Grydz",
  title   = "Czynniki ryzyka zakażeń u pacjentów ze wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii serca",
  journal = "W Dobrym Rytmie",
  volume  = "Vol. 56",
  number  = "issue 3",
  pages   = "30--34",
  year    = "2020",
}