@article{Kleszcz:2020,
  author  = "J. Kleszcz",
  title   = "Wyzwania architektury nie-antropocentrycznej, czyli gdzie leży granica projektowania uniwersalnego",
  journal = "Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment",
  volume  = "Vol. 31",
  pages   = "33--41",
  year    = "2020",
}