@article{Świderska-Włodarczyk:2020,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Komentarz do "Sporu o postawę szlachty polskiej wobec króla i państwa", autorstwa Przemysław P. Szpaczyńskiego, zamieszczonego w "Almanachu Historycznym" 2019, t. 21, s. 321-354",
  journal = "Almanach Historyczny",
  volume  = "t. 22",
  pages   = "427--432",
  year    = "2020",
}