@article{Fedyczak:1999,
  author  = "Z. Fedyczak and R. Kasperek and K. Skórski",
  title   = "Właściwości energetyczne układów z impulsowymi sterownikami prądu przemiennego przy nadążnej regulacji prądu odbiornika",
  journal = "Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej",
  volume  = "T. 5",
  number  = "z. 1",
  pages   = "49--54",
  year    = "1999",
}