@article{Laber:1998,
  author  = "A. Laber and S. Laber and N. Niedziela",
  title   = "Modyfikowanie warunków pracy łożysk ślizgowych niekonwencjonalnymi dodatkami smarnymi",
  journal = "Czasopismo Techniczne : Mechanika",
  volume  = "R. 95",
  number  = "z. 6",
  pages   = "267--275",
  year    = "1998",
}