@article{Laber:1998,
  author  = "S. Laber",
  title   = "Ocena własnośći smarnych olejów przekładniowych modyfikowanych niskotarciowymi dodatkami miedziowymi",
  journal = "Czasopismo Techniczne : Mechanika",
  volume  = "R. 95",
  number  = "z. 6",
  pages   = "284--292",
  year    = "1998",
}