@article{Barski:2000,
  author  = "R. Barski and S. Służalec and J. Merkisz",
  title   = "O możliwościach rozszerzenia badań pojazdów klasy pow. 3,5 T",
  journal = "Czasopismo Techniczne : Mechanika",
  volume  = "R. 97",
  number  = "z. 7",
  pages   = "173--182",
  year    = "2000",
}