@article{Żygadło:1998,
  author  = "M. Żygadło and W. Papacz and J. Sobich and F. Romanów",
  title   = "System kontroli pracy i zużycia paliwa maszyn i pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi",
  journal = "Czasopismo Techniczne : Mechanika",
  volume  = "R. 95",
  number  = "z. 5",
  pages   = "276--284",
  year    = "1998",
}