@article{Fedyczak:2001,
  author  = "Z. Fedyczak",
  title   = "Jednofazowy kompensator mocy biernej o topologii przekształtnika Ćuka",
  journal = "Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej",
  volume  = "T. 7",
  number  = "z. 1",
  pages   = "111--120",
  year    = "2001",
}