@article{Korotyeyev:2001,
  author  = "I. Korotyeyev and Z. Fedyczak",
  title   = "Ispol'zovanie metoda usrednenija peremennych sostojanija dlja analiza ustanovivsichsja processov v preobrazovateljach peremennogo toka",
  journal = "Tehnična Elektrodinamika : Silova elektronika ta energoefektivnist'",
  number  = "no 1",
  pages   = "40--45",
  year    = "2001",
}