@article{Romankiewicz:1997,
  author  = "F. Romankiewicz and I. Głazowska and M. Rybakowski",
  title   = "Modyfikacja stopów miedzi",
  journal = "Rudy i Metale Nieżelazne",
  volume  = "R. 42",
  number  = "nr 10",
  pages   = "430--434",
  year    = "1997",
}