@article{Rybakowski:1998,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Nowe treści w Prawie o ruchu drogowym",
  journal = "Wychowanie Techniczne w Szkole",
  volume  = "R. 38",
  number  = "nr 1",
  pages   = "17--20",
  year    = "1998",
}