@article{Skiba:2001,
  author  = "M. Skiba",
  title   = "Krajobraz Nowej Soli widziany od Odry",
  journal = "Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje",
  number  = "nr 2-3",
  pages   = "23--26",
  year    = "2001",
}