@article{Borawski:1999,
  author  = "S. Borawski",
  title   = "O reformie ortografii ze stanowiska komunikacyjno-informacyjnego",
  journal = "Edukacja Humanistyczna",
  number  = "nr 1",
  pages   = "31--39",
  year    = "1999",
}