@article{Narkiewicz-Niedbalec:2001,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec and K. Narkiewicz",
  title   = "Umiejętności maturzystów i studentów w zakresie wnioskowania i wyjaśniania",
  journal = "Kultura i Edukacja",
  number  = "3/4",
  pages   = "62--80",
  year    = "2001",
}