@article{Gorzelana:1997,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "1000 lat polskiego słownictwa religijnego",
  journal = "Ruch Literacki",
  number  = "nr 3/4",
  pages   = "621--624",
  year    = "1997",
}