@article{Narkiewicz-Niedbalec:2001,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Seminarium na temat longitudinal studies (badań "podłużnych") w naukach społecznych, 1-8 maja 2001, Zielona Góra",
  journal = "Studia Socjologiczne",
  number  = "nr 3",
  pages   = "157--162",
  year    = "2001",
}