@article{Dudek:1999,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Prawda a wychowanie moralne",
  journal = "Edukacja Humanistyczna",
  number  = "nr 2-3",
  pages   = "59--66",
  year    = "1999",
}