@article{Gorzelana:1999,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "Dlaczego akceptowaĉ?",
  journal = "Edukacja i Dialog",
  number  = "nr 108",
  pages   = "20--22",
  year    = "1999",
}