@article{Biliński:2001,
  author  = "T. Biliński and G. Misztal and P. Kochański",
  title   = "Komputerowy system wspomagania renowacji i termomodernizacji budynków",
  journal = "Forum Budowlane",
  number  = "nr 12",
  pages   = "34--37",
  year    = "2001",
}