@article{Narkiewicz-Niedbalec:2002,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Dyrektywy praktyczne - umiejętność ich formułownia przez uczniów i studentów",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 2",
  pages   = "38--45",
  year    = "2002",
}