@article{Mróz:2002,
  author  = "P. Mróz",
  title   = "Algorytmy pracy systemów testujących mikroprocesorowe urządzenia kontrolno-pomiarowe",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 9",
  pages   = "291--292",
  year    = "2002",
}