@article{Bogusławska:2002,
  author  = "D. Bogusławska and A. Sikorski",
  title   = "Dziedziczne anemie hemolityczne u myszy: od pełnej charakterystyki do terapii genowej",
  journal = "Postępy Biologii Komórki",
  volume  = "T. 29",
  number  = "nr 4",
  pages   = "657--662",
  year    = "2002",
}