@article{Bartkowiak:2001,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title   = "Z dziejów praw dziecka",
  journal = "Wychowanie w Przedszkolu",
  number  = "nr 5",
  pages   = "275--277",
  year    = "2001",
}