@article{Urbański:2002,
  author  = "P. Urbański",
  title   = "Ocena zużycia technicznego grupy budynków za pomocą sztucznych sieci neuronowych",
  journal = "Wiadomości",
  number  = "nr 12",
  pages   = "23--28",
  year    = "2002",
}