@article{Kwiatkowski:2002,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title   = "Kościół katolicki, "duch kapitalizmu", kapitał społeczny",
  journal = "Przegląd Powszechny",
  number  = "nr 1",
  pages   = "77--89",
  year    = "2002",
}