@article{Kufel:1998,
  author  = "S. Kufel",
  title   = "Dydaktyka i parenetyka. Uwagi o elementach ¶wiata przedstawionego w "Ziemiaństwie polskim" Kajetana KoĽmiana",
  journal = "Pamiętnik Literacki",
  number  = "z. 3",
  pages   = "5--14",
  year    = "1998",
}