@article{Kaczor:2003,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Tabu a estetyka językowa",
  journal = "Język Polski",
  number  = "nr 1",
  pages   = "46--49",
  year    = "2003",
}