@article{Kużdowicz:2003,
  author  = "D. Kużdowicz and P. Kużdowicz",
  title   = "Użyteczność modeli zarządzania gotówką w praktyce",
  journal = "Controlling i Rachunkowość Zarządcza",
  number  = "nr 5",
  pages   = "25--29",
  year    = "2003",
}