@article{Kwiatkowski:2003,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title   = "Siła więzi poziomych. Kapitał społeczny w sprawność instytucji demokratycznych",
  journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
  number  = "z. 2",
  pages   = "37--54",
  year    = "2003",
}