@article{Dudek:2003,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Zasada "zgodnego współdziałania" jako fundament wartości demokratycznych w koncepcji Marii Osowskiej",
  journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
  number  = "z. 2",
  pages   = "55--69",
  year    = "2003",
}