@article{Dudek:1994,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Tradycje etyki niezależnej - poglądy Tadeusza Kotarbińskiego jako wyraz kontynuacji",
  journal = "Przegląd Religioznawczy",
  number  = "nr 3",
  pages   = "111--124",
  year    = "1994",
}