@article{Narkiewicz-Niedbalec:1994,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Religijność kandydatów na nauczycieli",
  journal = "Przegląd Religioznawczy",
  number  = "nr 3",
  pages   = "111--124",
  year    = "1994",
}