@article{Dudek:1993,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Czy inżynier musi postępować moralnie?",
  journal = "Transformacje",
  number  = "nr 1-2",
  pages   = "22--23",
  year    = "1993",
}