@article{Dudek:1998,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Etyka a nauka? : Czy XXI wiek będzie wiekiem etyki?",
  journal = "Głos Uczelni",
  number  = "nr 3/4",
  pages   = "14--15",
  year    = "1998",
}