@article{Cichocki:2003,
  author  = "J. Cichocki and W. Cichocki and A. Ważna",
  title   = "Zagrożone, ginące i wymarłe gatunki zwierząt kręgowych na terenie Polski w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem",
  journal = "Chrońmy Przyrodę Ojczystą",
  volume  = "R. 59",
  number  = "z. 4",
  pages   = "19--38",
  year    = "2003",
}