@article{Rybakowski:2003,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Bezpieczne uczestnictwo dzieci w ruchu drogowym",
  journal = "Życie Szkoły",
  number  = "nr 7",
  pages   = "403--406",
  year    = "2003",
}