@article{Misztal:2003,
  author  = "G. Misztal and P. Kochański",
  title   = "Audyty stanu degradacji budynków mieszkalnych w Europie. Baza danych, narzędzia i wyniki",
  journal = "Energia - Pieniądze i Środowisko",
  number  = "nr spec.",
  pages   = "5--9",
  year    = "2003",
}