@article{Rybakowski:2003,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Antropotechnosfera i jej wpływ na wypadkowość w ruchu drogowym",
  journal = "Wychowanie Komunikacyjne",
  number  = "nr 11",
  pages   = "4--5",
  year    = "2003",
}