@article{Kwiatkowski:2003,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title   = "Kapitał społeczny a edukacja",
  journal = "Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja",
  number  = "nr 3",
  pages   = "7--17",
  year    = "2003",
}