@article{Narkiewicz-Niedbalec:2003,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Wiedza naukowa studentów i jej zastosowanie przy formułowaniu dyrektyw praktycznych",
  journal = "Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja",
  number  = "nr 3",
  pages   = "59--78",
  year    = "2003",
}