@article{Gorzelana:1996,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "Młodzież o miłości",
  journal = "Edukacja i Dialog",
  number  = "nr 9",
  pages   = "45--48",
  year    = "1996",
}