@article{Gorzelana:2003,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "Kolęda "Bóg się rodzi" odczytywana przez wartości zapisane w języku",
  journal = "Język Polski w Gimnazjum",
  number  = "nr 2",
  pages   = "72--76",
  year    = "2003",
}