@article{Gorzelana:2003,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "Górale czadeccy czy czaczańscy"?",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "nr 4",
  pages   = "56--57",
  year    = "2003",
}