@article{Romankiewicz:1995,
  author  = "F. Romankiewicz and M. Rybakowski",
  title   = "Modyfikacja wybranych mosiądzów odlewniczych",
  journal = "Krzepnięcie Metali i Stopów",
  number  = "nr 22",
  pages   = "118--123",
  year    = "1995",
}