@article{Rybakowski:2003,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego w warunkach ograniczonej widoczności",
  journal = "Wychowanie Techniczne w Szkole",
  number  = "nr 5",
  pages   = "24--27",
  year    = "2003",
}