@article{Góralczyk:2003,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Zakres stosowania reklamy przez uczestników rynku mleczarskiego na przykładzie województwa lubuskiego",
  journal = "Przegląd Mleczarski",
  number  = "nr 9",
  pages   = "355--358",
  year    = "2003",
}