@article{Góralczyk:2003,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Uwarunkowania spożycia wyrobów mleczarskich",
  journal = "Marketing i Rynek",
  number  = "nr 10",
  pages   = "26--31",
  year    = "2003",
}