@article{Rybakowski:2003,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Drogowy strażnik szkolny",
  journal = "Wychowanie Komunikacyjne",
  number  = "nr 12",
  pages   = "4--5",
  year    = "2003",
}